Network Operations Center

Onze netwerkspecialisten staan 24/7 voor jouw netwerkinfrastructuur klaar!

Door de 24-uurs economie en toevoeging van steeds meer apparatuur op het netwerk is het noodzakelijk dat de omgeving altijd beschikbaar is. Dit vereist dat ondersteuning op deze infrastructuur ook buiten kantoortijden beschikbaar is. Hiervoor is het noodzakelijk dat het juiste inzicht vanuit jouw netwerk komt. Vanuit beschikbare tooling wordt exact vertelt hoe de omgeving en de beschikbaarheid is van je netwerk op elke locatie is. Je wilt immers controle hebben én houden, zodat je inzicht hebt wat er op jouw bedrijfsnetwerk gebeurt.

Het is van belang dat deze tooling (interpretaties van verschillende waarden) door de juiste specialisten wordt gecontroleerd en ingeregeld. Na de inregeling van de juiste tooling voor beheer wordt deze kennis (of een deel daarvan) overgedragen aan jouw organisatie. Hierbij kan jij nog wel de regie over het netwerk voeren, maar het onderhoud en troubleshooten wordt, al dan niet gedeeltelijk, uitbesteed aan een team van specialisten. Het is dan ook steeds belangrijker dat er technische randvoorwaarden gecreëerd worden om jouw bedrijfsprocessen functioneel in te kunnen vullen.

network operating center

Steeds meer organisaties kiezen er daarom voor om het onderhoud van het netwerk uit te besteden. Dit mede doordat de kennis van dit soort infrastructuren al snel als complex wordt ervaren, en organisaties hiervoor gekwalificeerd personeel steeds moeilijker kunnen werven. 

Hoe wij dit doen? Wij van Unica ICT Solutions hebben er bewust voor gekozen om alle kennis in eigen huis te hebben. Zo kunnen we niet alleen de technische randvoorwaarden van infrastructuren creëren, maar kunnen deze ook (desgewenst 24 uur per dag, 7 dagen in de week) beheren. Met een eigen Network Operating Center (NOC) bewaken onze specialisten de kritieke infrastructuren van de aangesloten klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar! Deze infrastructuren bestaan primair uit routers, switches, firewalls en desgewenst ook draadloze apparatuur. Onder onze noemer “Samen maken we de toekomst” geloven we erin dat we gezamenlijk jouw infrastructuur kunnen onderhouden om jouw organisatie digitaal verder te kunnen laten door ontwikkelen. Om deze reden bieden we je de mogelijk om ook zelf gebruik te kunnen maken van onze beheertooling. Op deze manier zie jij exact dezelfde informatie als onze specialisten. Dit zorgt voor eenduidige herkenbaarheid van jouw netwerk voor onze specialisten en op deze manier kunnen we snel schakelen bij mogelijke calamiteiten binnen jouw netwerk. Onze dienstverlening is daarmee volledig transparant en weet jij precies waar je aan toe bent.

Network Operating Center (NOC)

Al onze beheerdienstverleningswerkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd vanuit het Network Operations Center van Unica ICT Solutions (NOC). Het is dé plek waar continu de te beheren infrastructuren worden gemonitord, waarbij gebruik wordt gemaakt van een centraal beheerplatform. Via dit beheerplatform kunnen de specialisten binnen het NOC direct toegang verkrijgen tot de betreffende apparatuur om onderhoud uit te kunnen voeren.

onze specialisten van het network operating center

Onze NOC-specialisten staan daarnaast in nauw contact met de securityspecialisten van Unica ICT Solutions. Ook op netwerkcomponenten is software actief welke mogelijke vatbaar zou kunnen zijn voor ongewenst gedrag zoals ongeautoriseerde toegang of spontane uitval. Proactief onderhoud van de infrastructuur is dan ook standaard onderdeel van de geboden dienstverlening.

Door de monitoring en beheersdienstverlening van Unica ICT Solutions op jouw infrastructuur ben je verzekerd dat specialisten een oogje in het zeil houden en in staat zijn direct in te grijpen bij een calamiteit. Wel een zo geruststellende gedachte waardoor jij je bezig kunt houden met jouw businessvraagstukken. Meer weten wat de specialisten uit het NOC voor jou kunnen betekenen? Maak een afspraak en je bent van harte welkom voor een bezoek.

Meer weten over wat onze beheerdienstverlening voor jouw organisatie kan betekenen?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then