Your business, always the network

Het netwerk als fundament voor de verdere ontwikkeling van jouw business

Een goede basis binnen jouw netwerkinfrastructuur

De afhankelijkheid van de digitale wereld is uitermate groot en niet meer weg te denken in de meeste bedrijfsprocessen. Binnen deze digitale wereld zijn de nodige ontwikkelingen, maar de basis blijft in het feit dat hiermee verbonden moet kunnen worden. Daarmee begint de optimalisatie van een werkproces steeds vaker bij het leggen van een goede basis binnen jouw netwerkinfrastructuur.

Door niet alleen te kijken naar de benodigde techniek maar vooral naar de procesgang en de gewenste toekomstige procesgang, onderscheiden wij ons in de markt. Wij zijn in staat om als één van de weinige bedrijven in Nederland de brug te slaan richting gebouwgebonden installaties. Hiermee zal het advies zich vooral richten op een toekomstgerichte infrastructuur die flexibel en wendbaar is. Dit realiseren we door nauw samen te werken met de meest vooraanstaande technologiepartijen.

de netwerkinfrastructuur

Naast het realiseren van een passende oplossing biedt Unica ICT Solutions diverse dienstverlening op het vlak van beheer en onderhoud aan de netwerkinfrastructuur. Hiermee zijn we in staat om samen met jou als opdrachtgever de kwaliteit van de infrastructuur te blijven borgen en waar nodig bij te sturen. Dit doen we desgewenst 24 uur per dag, 7 dagen in de week en volledig afhankelijk van de te ondersteunen werkprocessen. Hiermee blijft de netwerkinfrastructuur onzichtbaar voor de eindgebruiker, maar is het van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van jouw business.

Samen maken we de toekomst en dit begint bij het fundament van jouw IT-infrastructuur: het netwerk!

Wil je meer informatie over connectiviteitoplossingen voor jouw organisatie?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then